Follow
Szymon Molski
Szymon Molski
Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
Verified email at agh.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Braking deceleration variability of progressive safety gears using statistical and wavelet analyses
P Lonkwic, K Łygas, P Wolszczak, S Molski, G Litak
Measurement 110, 90-97, 2017
192017
The impact of progressive gear geometry on the braking distance length under changeable operating conditions
P Lonkwic, K Szydło, S Molski
Advances in Science and Technology. Research Journal 10 (29), 2016
172016
Robust optimization and uncertainty quantification in the nonlinear mechanics of an elevator brake system
P Wolszczak, P Lonkwic, A Cunha, G Litak, S Molski
Meccanica 54, 1057-1069, 2019
162019
Applications of magnetometric sensors based on amorphous materials in diagnostics of wire ropes
J Kwaśniewski, M Roskosz, M Witoś, S Molski
Archives of Mining Sciences 63 (1), 2018
92018
Qualitative assessment of the working condition of ropes in rope attachments
J Kwaśniewski, T Krakowski, H Ruta, S Molski, M Pypno, K Ratuszny
Applied Mechanics and Materials 683, 45-49, 2014
62014
Savitzky-Golay method for the evaluation of deceleration of the friction lift
P Lonkwic, K Szydło, S Molski
Advances in Science and Technology. Research Journal 11 (1), 138-146, 2017
42017
Monitoring taśm z linkami stalowymi
J Kwaśniewski, S Molski, T Machula
XIV Międzynarodowe Sympozjum „Nowe rozwiązania i doświadczenia w budowie i …, 2006
42006
Diagnostics of operational wear in hybrid load-carrying cables
T Krakowski, S Molski, H Ruta, P Lonkwic, A Tofil
Journal of Physics: Conference Series 1736 (1), 012012, 2021
22021
APPLICATIONS OF MAGNETOMETRIC SENSORS BASED ON AMORPHOUS MATERIALS IN DIAGNOSTICS OF WIRE ROPES
J Kwasniewski, M Roskosz, M Witos, S Molski
ARCHIVES OF MINING SCIENCES 63 (1), 221-227, 2018
22018
Diagnostyka lin kompaktowanych
J Kwaśniewski, S Molski, P Mazurek, M Witoś, M Roskosz
Transport 3, 37, 2017
22017
Aspekty techniczno-metrologiczne nieniszczących badań eksploatacyjnych wybranych elementów urządzeń transportu linowego
J Kwaśniewski, T Krakowski, S Molski, H Ruta, J Szybowski
Przegląd Komunikacyjny 72 (3), 33--38, 2017
22017
Zastosowanie numerycznej metody wykorzystującej punkty aktywne w obliczeniach naprężeń spawalniczych
P Lonkwic, S Molski
Obróbka metalu, 2019
12019
Doświadczenia w ilościowej ocenie stanu linek stalowych taśmy przenośnikowej
J Kwaśniewski, S Molski
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 2018
12018
System for measuring operational and energy parameters of lift installations used to determine their energy efficiency
T Krakowski, T Magiera, S Molski, H Ruta, P Kułaga
Logistyka, 9256--9262, CD3, 2015
12015
Analiza właściwości metrologicznych urządzeń diagnostycznych w aspekcie bezpieczeństwa eksploatacji taśm przenośnikowych z linkami stalowymi
J Kwaśniewski, S Molski, H Ruta, T Krakowski
Inżynieria Górnicza, 23--26, 2015
12015
Metoda oceny stanu prostoliniowości układu prowadzenia kabin dźwigów osobowych
J Kwaśniewski, S Molski
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 59 (4), 131-146, 2010
12010
Badanie prostoliniowości układów prowadzenia dźwigów osobowych
J Kwaśniewski, S Molski
Dozór Techniczny, ISSN 0209-1763, s. 26-28, 2005
12005
Device for spine rehabilitation and method of spine rehabilitation using said device for spine rehabilitation
J Kwaśniewski, S Molski
US Patent 11,484,458, 2022
2022
Stress measurements at load-bearing components of the shaft steelwork and the mine hoist frame in the Regis Shaft of the Wieliczka Salt Mine
A Konewecki, K Rozwadowski, R Pasek, S Molski
Mining Machines 40, 2022
2022
Diagnostyka lin stalowych stanowiących elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych
J Kwaśniewski, T Krakowski, S Molski, M Roskosz, H Ruta, K Schabowicz
Builder 271 (2), 21-25, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20