Follow
Tomasz Korbiel
Tomasz Korbiel
Verified email at agh.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Analysis of Barkhausen noise using wavelet-based fractal signal processing for fatigue crack detection
K Miesowicz, WJ Staszewski, T Korbiel
International Journal of Fatigue 83, 109-116, 2016
522016
Recognition of the 24-hour noise exposure of a human
T Korbiel, B STĘPIEŃ, W Batko, R BARAŃSKI, D Mleczko, P Pawlik, ...
Archives of Acoustics 42 (4), 601–607, 2017
152017
Determining the distribution of stochastic impulses acting on a high frequency system through an analysis of its vibrations
M Jabłoński, A Ozga, T Korbiel, P Pawlik
Acta Physica Polonica A 119 (6A), 977-980, 2011
112011
Ocena stanu technicznego maszyn górniczych w oparciu o kryterium rozkładu Weibulla
T Korbiel, W Biały, S Czerwiński
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2016
102016
Sound wave energy resulting from the impact of water drops on the soil surface
M Ryżak, A Bieganowski, T Korbiel
PloS One 11 (7), e0158472, 2016
92016
A System for Recording the Dynamics of the Water Drop’s Impact on a Surface
T Korbiel, M Ryżak, D Przech, K Lamorski, A Bieganowski
Measurement and Control 48 (5), 149-156, 2015
92015
New methods of signal processing in the selected vibroacoustics problems
D Czopek, T Korbiel, B Kukulski, P Małecki, P Pawlik, B Stępień, ...
Department of Process Automation of the AGH in Krakow, 2016
62016
Application of the Teager-Kaiser energy operator to detect instability of a plain bearing
J Blaut, T Korbiel, W Batko
Diagnostyka 17 (4), 99-105, 2016
62016
„Ocena stanu technicznego maszyn górniczych w oparciu o kryterium rozkładu Weibulla”, Systemy Wspomagania Inżynierii Produkcji, z. 1 (13), Gliwice: Wyd
T Korbiel, W Biały, S Czerwiński
PA Nova SA, 639-654, 2016
52016
Analiza rzędów w diagnostyce niestacjonarnych procesów wibroakustycznych
T Korbiel
Diagnostyka, 99-104, 2007
52007
Wyznaczanie parametrów dynamicznych wysokich obiektów i mostów z quasi-ciągłych pomiarów geodezyjnych
M Jóźwik, W Jaśkowski, T Korbiel
Geodezja/Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 9 (2 …, 2003
52003
Wyniki ciągłej rejestracji przemieszczeń i wychyleń budynku w czasie wstrząsów górniczych
M Jóźwik, W Jaśkowski, J Jura, T Lipecki
WUG: bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie, 31-33, 2002
52002
Parametryzacja trajektorii fazowych w zastosowaniach diagnostycznych
T Korbiel, P Pawlik
Przegląd Mechaniczny, 37-40, 2012
42012
Eksperymentalna podziemna elektrownia szczytowo pompowa UPSH
T Barszcz, K d’Obyrn, T Korbiel
Rynek Energii, 56–-61, 2022
32022
Diagnostyka wibroakustyczna urządzeń
G Peruń, B Łazarz, T Korbiel
Magazyn Autostrady, 30--33, 2015
32015
Analiza parametrów smarnych łożyska hydrodynamicznego smarowanego wodą o wybranych parametrach technologicznych
T Korbiel, J Blaut, A Uliński
Przegląd Mechaniczny, 36--39, 2015
32015
Evaluating the effectiveness of mechanical transmission based on the assessment of energy dissipation
T Korbiel, J Blaut
Diagnostyka 15 (4), 15-20, 2014
32014
Trajektoria fazowa jako narzędzie oceny procesów degradacyjnych pompy wyporowej
W Batko, T Korbiel, J Stojek
Diagnostyka, 69-74, 2010
32010
Maintenance of mining shaft reinforcement based on global damping coefficient
W Batko, T Korbiel
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY, 44-48, 2008
32008
Badania zbrojenia szybowego w oparciu o globalny współczynnik tłumienia
W Batko, T Korbiel
Diagnostyka, 27-38, 2007
32007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20